PortFin

Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον - Βήματα Υλοποίησης

Βασικά Βήματα Υλοποίησης

 • PDF
There are no translations available.

Μάθετε σε 10 απλά βήματα την διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος

save-energy-homesΒήμα 1: Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας
Βήμα 2: 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση
Βήμα 3: Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
Βήμα 4: Συλλογή Δικαιολογητικών
Βήμα 5: Κατάθεση αίτησης
Βήμα 6: Αξιολόγηση αίτησης
Βήμα 7: Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης
Βήμα 8: Υλοποίηση Εργασιών
Βήμα 9: Ολοκλήρωση Έργου - 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση
Βήμα 10: Εκταμίευση Δανείου – Χορήγηση Κινήτρων

Βήμα 1: Έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει εάν ικανοποιεί τα εισοδηματικά κριτήρια και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη κατοικία.

Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εξετάσει την πιστοληπτική του ικανότητα σε συνεργασία με την τράπεζα της επιλογής του που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Στην περίπτωση αίτησης για πολυκατοικία, θα πρέπει αρχικά να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας από τους συνιδιοκτήτες για:

 • τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα
 • τον καθορισμό των παρεμβάσεων που οι συνιδιοκτήτες επιθυμούν να υλοποιήσουν
 • το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί τους συνιδιοκτήτες και θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται από το Πρόγραμμα
 • την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή
 • την τράπεζα στην οποία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ο εκπρόσωπος καθώς και όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικίας.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για μεμονωμένο διαμέρισμα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας στο ακίνητο θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκύριων.

 

Βήμα 2: 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση

Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η 1η Ενεργειακή Επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του / του κτηρίου, βάσει της οποίας θα καθορισθούν

 • η ενεργειακή κατηγορία του κτηρίου
 • οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία
 • η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί βάσει των προτεινόμενων παρεμβάσεων
 • το αντίστοιχο κόστος των παρεμβάσεων και
 • η έκδοση του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Στην περίπτωση αίτησης για πολυκατοικία ως ενιαίο κτήριο, το ΠΕΑ αφορά στο σύνολο του κτηρίου για χρήση κατοικίας.

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ θεωρούνται επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί η αίτηση (Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής), που υποβάλλεται στο Πρόγραμμα.

Οι εργασίες που εκτελούνται μέχρι την έγκριση της αίτησης πραγματοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του ωφελούμενου.

Βήμα 3: Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων

Με την ολοκλήρωση της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή επιλέγει τις παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση και συμπληρώνουν, από κοινού, το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων.

Στο ίδιο έντυπο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων. Οι προσφορές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα του εντύπου.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος των παρεμβάσεων, όπως έχει καταγραφεί στο «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων», διαχωρίζεται σε κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων. Το κόστος των κοινόχρηστων παρεμβάσεων επιμερίζεται στα διαμερίσματα με συμπλήρωση του εντύπου του Παραρτήματος VIII και υπογραφή του από το σύνολο των ιδιοκτητών (επιλέξιμων και μη).

 

Βήμα 4: Συλλογή Δικαιολογητικών

1.Απόφαση Γενικής Συνέλευσης πολυκατοικίας

2.Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο Ωφελουμένου / εκπροσώπου πολυκατοικίας

3.Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο

4.ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης

5.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

6.Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων

7.Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών

8.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Μονοκατοικίας / Διαμερίσματος ή Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει προσφορών ανά Ιδιοκτησία σε Πολυκατοικία

9.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Συγκύριων Ακινήτου ή Εκπροσώπου Πολυκατοικίας

10.Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010

11.Αντίτυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2010

12.Αντίτυπο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

13.α) Αντίτυπο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν, και
   β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα  κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή επαγγελματική στέγη
ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί, ή
γ) Αντίτυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκυρίου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία

Μεταξύ των δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας δηλαδή οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.

 

Βήμα 5: Κατάθεση αίτησης

Με την ολοκλήρωση της συλλογής του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, υποβάλλεται αίτηση σε συμβαλλόμενη Τράπεζα.

Η αίτηση κρίνεται ως «κατ’ αρχήν επιλέξιμη» ή «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται». Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται ως «μη επιλέξιμη - απορρίπτεται», ο ωφελούμενος / εκπρόσωπος ενημερώνεται σχετικά και έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία προσκομίζοντας τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Διάρκεια υποβολής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή από 01/02/2011 έως 31/03/2011.

 

Βήμα 6: Αξιολόγηση αίτησης

1ο Στάδιο ελέγχου – Τράπεζες: Ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και η επιλεξιμότητα της αίτησης, υπολογίζονται τα ανώτατα επιλέξιμα κόστη ανά κατηγορία δαπάνης και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός

2ο Στάδιο ελέγχου – ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.: Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις αιτήσεις, που έχουν υποβληθεί στα υποκαταστήματα των Τραπεζών, για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος.

3ο Στάδιο ελέγχου - Τελική κατάταξη: Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. διενεργεί συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων, οι οποίες κρίθηκαν τελικά επιλέξιμες κατά το 2ο στάδιο της αξιολόγησης και κατατάσει τις αιτήσεις κατά σειρά επίτευξης της μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας ανά μονάδα κόστους και καταρτίζεται πίνακας με τους ωφελούμενους που τελικά επιλέγονται για υπαγωγή στο Πρόγραμμα.

 

Βήμα 7: Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης

Εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής, οι τράπεζες προσκαλούν τους ωφελούμενους για υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.
Εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής στις τράπεζες, υπογράφονται οι δανειακές.

Οι όροι της δανειακής σύμβασης έχουν ως εξής:
1) Υφίσταται μηδενικό διαχειριστικό κόστος, ανά φάκελο δανείου.
2) Δεν απαιτούνται από την τράπεζα εξασφαλίσεις για την παροχή του δανείου.
3) Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4) έτη, με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων το αργότερο τη 31.12.2015.
4) Παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του δανείου, έως ένα (1) έτος με το ίδιο επιτόκιο, αποκλειστικά υπό τον όρο ότι οι εκ του λόγου αυτού επιπλέον τόκοι επιβαρύνουν τον ωφελούμενο. 
5) Η τοκοχρεωλυτική απόσβεση του δανείου γίνεται με μηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων και σταθερό επιτόκιο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.
6) Παρέχεται η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.
7) Υφίσταται δυνατότητα περιόδου χάριτος ενός (1) έτους.
8) Ο Δικαιούχος καταβάλλει, για την Α κατηγορία κινήτρων, τους τόκους στην τράπεζα μετά την καταβολή της αντίστοιχης δόσης κεφαλαίου από τον ωφελούμενο. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής δόσης κεφαλαίου από τον ωφελούμενο, ο Δικαιούχος δύναται να καταβάλλει τους τόκους στην τράπεζα για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης καθυστέρησης.

Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης ανέρχεται σε 4,93%.Επιπλέον, η εισφορά του Ν. 128/22-28.8.1975 (ΦΕΚ Α’ 178) ανέρχεται σε 0,12% και επιβαρύνει τον Ωφελούμενο.

Με την υπογραφή της σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής του δανείου που αντιστοιχεί στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της απόφασης υπαγωγής.

 

Βήμα 8: Υλοποίηση Εργασιών

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων, η εκταμίευση του συνολικού δανείου και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης και όχι μετά την 30.06.2012 (συμβατικός χρόνος υλοποίησης).

 

Βήμα 9: Ολοκλήρωση Έργου - Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο ωφελούμενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για τη διενέργεια της 2ης  ενεργειακής επιθεώρησης. Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται η ικανοποίηση των ενεργειακών στόχων που τέθηκαν με την αίτηση:

 • η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και η κατάταξή της σε κατηγορία ανώτερη της αρχικής και
 • η επίτευξη της εξοικονομούμενης ενέργειας

 

Βήμα 10: Εκταμίευση Δανείου – Χορήγηση Κινήτρων

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Ο ωφελούμενος / εκπρόσωπος, προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Τράπεζα

β) Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από την Τράπεζα

γ) Η Τράπεζα εκταμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών

δ) Η Τράπεζα καταβάλλει το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων που δικαιούται ο ωφελούμενος

Επισημαίνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες.

Η εκταμίευση γίνεται για την πληρωμή των προμηθευτών / αναδόχων, απ’ ευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό τους μετά από εντολή του ωφελούμενου.

Τα παραστατικά δαπανών και τα αντίστοιχα Δ.Α. που δε θα εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε θα γίνονται δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δε θα θεωρούνται επιλέξιμες για το Πρόγραμμα.

Last Updated on Wednesday, 23 March 2011 08:18

Portfin map χαρτης

PORTFIN MAGLARAS

 • Address: 5th km. national road Ioannina - Athens, zip 45500, IOANNINA
 • Tel: +(30) 26510 93140 begin_of_the_skype_highlighting            +(30) 26510 93140      end_of_the_skype_highlighting
 • Fax: +(30) 26510 93186
 • Email: infot@portfin.gr

Corfu

Riganas Nikoloas

 • Address: 5th km. National road Pelekas
 • Τel: +(30) 2661052913 begin_of_the_skype_highlighting            +(30) 2661052913      end_of_the_skype_highlighting
 • Mobile:      6945 665826 begin_of_the_skype_highlighting            6945 665826      end_of_the_skype_highlighting

Konitsa

Ntaflis Georgios

 • Address: Exhebition at Serviana
 • Τel: +(30) 2655024200 begin_of_the_skype_highlighting            +(30) 2655024200      end_of_the_skype_highlighting
 • Mobile:     6972 268128 begin_of_the_skype_highlighting            6972 268128      end_of_the_skype_highlighting
You are here: Implentation Steps